Frågor och svar

Hur spår du?

Vid omfattande läggning, kiromanti och kärleksläggning spår jag via kanalisering. Kanalisering är en typ av dialog mellan människor och det högre jaget. Det förmedlar information från medvetanden och andevärldar. Svaren tolkas olika men jag ser dem som bilder, tankar, känslor och minnen. Jag ser bilder och hör ord som beskriver nutid, dåtid och framtid Jag kommer också erbjuda två olika tarotläggningar inom den närmaste framtiden

Varför tar du betalt för att spå?

Att kunna se in i framtiden är en konst i sig och detta medför att det tar mycket energi, tid och en speciell sorts närvaro för de tjänster jag erbjuder. På så vis anser jag att det är mer än rättvist att kunna ta betalt för mitt arbete.

Hur länge har du jobbat med spådomar?

Jag har jobbat med spådomar i flera år och har många kunder som är nöjda. Att spå – enligt mig – handlar inte bara om att kunna se in i framtiden, utan det handlar också om att vägleda och finnas där. Det är nog detta som gjort att många av mina kunder är återkommande kunder.

Hur går det till?

För att kunna spå dig behöver jag få veta lite om dig, t ex om du jobbar eller går i skolan och vad du i så fall studerar till. Är du i ett förhållande får du gärna beskriva det lite kort. Jag behöver också en nytagen bild av dig (inga andra med på fotot). Du kan enkelt beställa en spådom genom att klicka här.

Vem kan bli spådd?

Alla kan bli spådda men för att jag vill göra det på ett ansvarsfullt och etiskt sätt så har jag valt att ha 18-årsgräns. Undantag är om du fyller 18 år i år och vill bli spådd men då behöver ett intyg på det.

Har du tystnadsplikt?

Jag arbetar alltid under sekretess och lämnar inte informationen vidare än till någon annan än dig.

Stämmer spådomarna varje gång?

Ibland händer det att spådomen inte blir på det sätt som är skrivet. Det kan bland annat vara för att man väljer att ta andra vägar i livet och ibland kan det vara så att man lär sig själv vilken livsväg man skall ta genom spådomen.

Får jag tillbaka pengarna om spådomen inte går i uppfyllelse eller att jag inte känner igen mig i beskrivningen?

Man får inte tillbaka pengarna eftersom jag lägger ner mycket energi och tid på en spådom. Jag kan aldrig garantera att allt stämmer, ibland väljer man andra vägar i livet som gör att en spådom inte träffar rätt.

Finns det möjlighet till att erhålla kvitto vid köp av spådom?

Ja, lämnar alltid kvitto vid önskemål. Kvittot sänds till kundens e-mail.

Måste man vara närvarande när du spår?

En fördel att bli spådd via foto är att man inte behöver vara närvarande. Ett nytaget foto samt informationen du skickar in är allt jag behöver för att lägga din spådom.

Förmedlar du kontakt mellan bortgångna och levande?

Jag jobbar inte med andra sidan.

Spår du i sjukdom och bortgång?

Nej, jag råder alltid kunder och andra som kontaktar mig för spådom i sjukdom att uppsöka läkare och professionell hjälp.

Kan man boka dig för evenemang?

Ja, det går att boka upp mig för både större och mindre evenemang. Kontakta mig på: mika@magiskating.se eller på telefonnummer: 0762- 92 81 48.

Har du en fråga?

Saknar du svar på en fråga kring Magiska Ting och hur jag arbetar är du varmt välkommen att kontakta mig.

Ingen fråga är för liten. Om en fråga är viktig för dig är den viktig för mig.

Kontakta mig